Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.12.2016 r.


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu pod roboczym tytułem:

„Innowacyjna metoda odzysku tworzywa polimerowego (tworzywa wielkocząsteczkowego) z odpadów komunalnych i rolniczych celem uzyskania regranulatu o znacząco ulepszonych właściwościach fizyko-chemicznych, służącego jako zamiennik oryginalnego surowca w procesie produkcji specjalistycznej folii technicznej przeznaczonej do zabezpieczania odpadów.”1. Nazwa i adres zamawiającego: EKOFOL BUGAJ SPÓŁKA JAWNA Ul. Chemików 163, 43-150 Bieruń

2. Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 14.12.2016 r.

3. Data złożenia oferty: Oferty można składać do dnia 22.12.2016 r. do godziny 12.00. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.

4. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usług naukowych na zasadzie podwykonawstwa.


Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.12.2016 r.


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu pod roboczym tytułem:

„Innowacyjna metoda odzysku tworzywa polimerowego (tworzywa wielkocząsteczkowego) z odpadów komunalnych i rolniczych celem uzyskania regranulatu o znacząco ulepszonych właściwościach fizyko-chemicznych, służącego jako zamiennik oryginalnego surowca w procesie produkcji specjalistycznej folii technicznej przeznaczonej do zabezpieczania odpadów.”1. Nazwa i adres zamawiającego: EKOFOL BUGAJ SPÓŁKA JAWNA Ul. Chemików 163, 43-150 Bieruń

2. Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 14.12.2016 r.

3. Data złożenia oferty: Oferty można składać do dnia 22.12.2016 r. do godziny 12.00. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.

4. Opis przedmiotu zapytania ofertowego: Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie badań na zasadzie podwykonawstwa.


Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2


Ekofol Bugaj Spółka Jawna

ul. Chemików 163
43-150 Bieruń
NIP: 683-17-38-303

Produkcja:

ul. Chemików 163
43-150 Bieruń

ul. Gazowa 6
32-700 Bochnia

Tel: +48 887 185 263
Fax: +48 32 888 52 59

ekofol@ekofol.krakow.pl
www.ekofol.krakow.pl